Image 1 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Vítejte na stránkách MRS z.s. PS Náměšť nad Oslavou

Sportovní rybářství má v našem městě Náměšť nad Oslavou dlouholetou tradici, sahající do počátku minulého století. Celé generace rybářů psaly historii našeho spolku. Je to velký závazek pro všechny současné členy, kteří svou dobrovolnou činností pomáhají zlepšovat naši materiální základnu, starají se o revíry, chovají ryby a tak zajišťují jejich dostatek pro nasazování do revírů.

V uplynulých letech se nám podařilo vybudovat areál PODHRADÍ, kde dobře slouží spolková budova i rybochovné zařízení. Většina ryb nasazovaných do revírů je z naší vlastní produkce. V rámci našeho spolku řadu let pracují kroužky mládeže.

Náš spolek hospodaří na revírech Oslava 2, Oslava 3, Oslava 4 a Oslava 4M. Naši členové mohou v rámci Moravského rybářského svazu lovit i na dalších revírech Vysočiny a také Zlínském kraji a částečně Oloumouckém (teritorium bývalého Jihomoravského kraje jak bylo do roku 1990).

Aktuálně


Změny bližších podmínek
Důležité upozornění:
Na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.


Zájemci o odpracování brigády, naleznou informace v sekci BRIGÁDY.

Informace o prodeji HOSTENEK
Zájemci o koupi hostenek si musí předem domluvit termín jejich výdeje na telefoních číslech:
p. Zedník: 777 047 965
p. Diviš: 604 365 037

 

Výdejní dny  ve spolkové budově v Náměšti n/Osl. v  roce 2018:
Leden                     středa 3., 10., 17.,  24., 31.                       14.00 – 17.00 hod.
                                pátek  5., 12., 19., 26.                               14.00 – 17.00 hod.
Únor                       středa 7., 14., 21., 28.                               14.00 – 17.00 hod.
                                pátek  2., 9., 16., 23.                                 14.00 – 17.00 hod.
Březen                    pátek  2., 9., 16., 23., 30.                          16.00 – 17.00 hod.
Duben                     pátek  6., 13., 20., 27.                               16.00 – 17.00 hod.
Květen                    pátek  4., 18.                                             16.00 – 17.00 hod.
Červen                    pátek  8., 22.                                             16.00 – 17.00 hod.
Červenec                pátek 27.                                                   16.00.- 17.00 hod.
Srpen                      čtvrtek 23.                                                17.00 – 17.30 hod.
Září                         čtvrtek 20.                                                17.00 – 17.30 hod.
Říjen                       čtvrtek 18.                                                17.00 – 17.30 hod.
Listopad, prosinec čtvrtek v den konání výborové schůze  17.00 – 17.30 hod.

 
Nové informace pro rok naleznete v sekci Informační bulletin.Složení výboru MRS z.s. PS Náměšť nad Oslavou:
Předseda: Jan Zedník
Místopředseda: ing. Jiří Němec
Jednatel: Zbyněk Diviš
Hospodář: Jaroslav Řezanina
Zástupce hospodáře: Luboš Repáň
Práce s mládeží: Jan Štefl
Vedoucí Rybářské stráže:      Ladislav Široký
Pokladník: Jaroslav Zezula
Členové výboru: Stanislav Holík
  Miroslav Hvězda
  Jan Hajný ml.
  ing. Martin Kabátník
  Jiří Houška
  Jaroslav Jaroš
  Ladislav Kocanda
Kontrolní a revizní komise:  
Předseda: Stanislav Křivánek
Místopředseda: ing. Miloš Bartůněk
Členové: bc. Michal Štefl
Náhradník: ing. Alois Chlubna

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nám napsat na náš hlavní e-mail.
Radí Vám odpovíme:
momrs.namest@seznam.czPetrův zdar !