Image 1 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Vítejte na stránkách MRS z.s. PS Náměšť nad Oslavou

Sportovní rybářství má v našem městě Náměšť nad Oslavou dlouholetou tradici, sahající do počátku minulého století. Celé generace rybářů psaly historii našeho spolku. Je to velký závazek pro všechny současné členy, kteří svou dobrovolnou činností pomáhají zlepšovat naši materiální základnu, starají se o revíry, chovají ryby a tak zajišťují jejich dostatek pro nasazování do revírů.

V uplynulých letech se nám podařilo vybudovat areál v PODHRADÍ v Náměšti nad Oslavou, kde dobře slouží spolková budova i rybochovné zařízení. Většina ryb nasazovaných do revírů je z naší vlastní produkce. V rámci našeho spolku řadu let pracují kroužky mládeže.

Náš spolek hospodaří na revírech Oslava 2, Oslava 3, Oslava 4 a Oslava 4M. Naši členové mohou v rámci Moravského rybářského svazu, z.s. lovit i na dalších revírech v rámci teritoria bývalého Jihomoravského kraje jak bylo do roku 1990 (Vysočina, Zlínský a částečně Olomoucký).

Aktuálně


Výroční členská schůze se bude konat dne 27.června 2020 v 8.30 hod. v Sokolovně v Náměšti nad Oslavou dle níže uvedeného programu. 

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

 

 1. Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Náměšť nad Oslavou, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18204, se sídlem Podhradí 965, 67571 Náměšť nad Oslavou, IČ 548146 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 22.12.2019  na webových stránkách pobočného spolku www. rybariznameste.kvalitne.cz, a na vývěsce na spolkové budově návrh programu výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku, která se bude konat dne 14. března 2020 v 8,30 hod. v náměšťské sokolovně.


 2. Návrh programu nadcházející výroční  členské schůze pobočného spolku:
  1. Zahájení
  2. Volba komisí
  3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
  4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
  5. Volba nových členů výboru
  6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise
  7. Schválení usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr

Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail momrs.namest@seznam.cz.

V Náměšti nad Oslavou dne  21.12.2019

____________________________
                Jan Zedník
předseda pobočného spolku

 

Informace o prodeji HOSTENEK
Zájemci o koupi hostenek si musí předem domluvit termín jejich výdeje na telefoních číslech:
p. Zedník: 777 047 965
p. Diviš: 604 365 037

 

Výdejní dny  ve spolkové budově v Náměšti n/Osl. v  roce 2020:
Leden                     středa 8., 15.,  22., 29.                              14.00 – 17.00 hod.
                                pátek  3., 10., 17., 24.                               14.00 – 17.00 hod.
Únor                       středa 5., 12., 19., 26.                               14.00 – 17.00 hod.
                                pátek  7., 14., 21.. 28.                               14.00 – 17.00 hod.
Březen                    pátek  6., 13., 20., 27                               16.00 – 17.00 hod.
Duben                     pátek  3., 17., 24.                                     16.00 – 17.00 hod.
Květen                    pátek  15., 29.                                          16.00 – 17.00 hod.
Červen                    pátek  12., 26.                                          16.00 – 17.00 hod.
Červenec                pátek  24.                                                 16.00 - 17.00 hod.
Srpen                      čtvrtek 20.                                                17.00 – 17.30 hod.
Září                         čtvrtek 17.                                                17.00 – 17.30 hod.
Říjen                       čtvrtek 15.                                                17.00 – 17.30 hod.

Listopad, prosinec - čtvrtek v den konání výborové schůze17.00 – 17.30 hod. 
Nové informace pro rok 2020 naleznete v sekci Informační bulletin.Složení výboru MRS z.s. PS Náměšť nad Oslavou:
Předseda: Jan Zedník
Místopředseda: ing. Jiří Němec
Jednatel: Zbyněk Diviš
Hospodář: Jaroslav Řezanina
Zástupce hospodáře: Luboš Repáň
Práce s mládeží: Jan Štefl
Vedoucí Rybářské stráže:      Ladislav Široký
Pokladník: Jaroslav Zezula
Členové výboru: Stanislav Holík
  Miroslav Hvězda
  Jan Hajný ml.
  ing. Martin Kabátník
  Jiří Houška
  Jaroslav Jaroš
  Ladislav Kocanda
Kontrolní a revizní komise:  
Předseda: Stanislav Křivánek
Místopředseda: ing. Miloš Bartůněk
Členové: bc. Michal Štefl
Náhradník: ing. Alois Chlubna

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nám napsat na náš hlavní e-mail.
Radí Vám odpovíme:
momrs.namest@seznam.czPetrův zdar !