Rybníky a potoky které obhospodařujeme

Naše „výrobní kapacity“

 Vážení čtenáři, v následující obrazové galerii vám předkládáme možnost, seznámit se s vodními plochami, které obhospodařuje a využívá k rybochovu náš spolek.. Na těchto vodních plochách produkujeme rybí násadu, která se následně vysazuje do revíru Oslava 2,3,4 a 4M. V předkládané galerii můžete vidět rybníky a potoky v létě a při prováděných výlovech.
 

  1.Potoky:

            V odboru říčního hospodaření obhospodařujeme tři potoky. Pucovský potok, potok Jasinku s přítokem Jelenka a část potoku Chvojnice. Na těchto potocích chováme pstruha obecného ročka a dvouročka, který je dvouletý vysazován do revíru Oslava 3.

           Chov pstruha je poslední roky stále obtížnější a proto úpravami snažíme vytvářet co nejpříznivější životní podmínky. Na potocích se budují úkryty formou příčného hrazení s přepadem vody a zabezpečením dostatečné výšky vodního sloupce, který je důležitý zejména při minimálních letních průtocích vody. Negativní vliv na produkci zde však má, mimo jiné, populace norků a vyder kteří zde sice také hospodaří, ale po svém.

 2. Chovné rybníky:

            V rybničním hospodaření je spolek závislý většinou na pronajatých vodních plochách. Chov ryb provádíme na rybnících Práchovna,, Nad Práchovnou, kaskáda rybníků Nezdařil, Bejčina horní a spodní, Štěpánek, Sen, Horní Ratnovský a na rybnících Rathánek a Baba Horní, které jsou ve vlastnictví spolku. V odboru rybničního hospodaření je naší stěžejní chovanou rybou kapr. Kromě kapra však dále chováme i amura, lína, candáta,štiku, ale také jelce tlouště, ostroretku a podoustev. Chov kapra, amura, lína a candáta provádíme na všech rybnících, které obhospodařujeme. Chov ostroretky, jelce tlouště a podoustve zabezpečujeme zejména v odchovném areálu v Podhradí a v Sudicích.

            Chov ryb v rybnících je časově a také fyzicky náročná celoroční činnost a vyžaduje především osobní zájem o tuto práci. Obhospodařování rybníků v letních měsících, krmení obsádky, sledování jejího zdravotního stavu, podzimní výlovy, prosekávání ledu v zimě a veškeré práce spojené s celoroční údržbou vodních ploch vyžaduje mnoho a mnoho odpracovaných hodin. Kromě nezvaných rybářů pytláků, kteří si chodí na tyto rybníky vylepšovat svůj jídelníček s rybářským prutem, nás trápí i ti čtyřnozí rybáři, kteří si do některých rybníků chodí jako do spižírny a to hlavně v zimě. Po takovém zimním hospodaření je nejen úbytek na počtech, ale tato návštěva je poznat i na zdravotním stavu a kondici komorovaných ryb při jarních výlovech.